เตรียมปิดถาวร พระที่นั่งอนันตสมาคม เปิดให้ชมถึง 30 ก.ย. 60

ความงามของพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นมีความสวยงามและโดดเด่นมายาวนานแล้วในพื้นที่ของพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนิน ซึ่งได้มีการเปิดให้เข้าชมภายในพระที่นั่งเรื่อยๆมา แต่ทั้งนี้การเปิดให้ชมพระที่นั่งนั้นจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามของสถาปัตยกรรม งานศิลป์ที่งดงาม ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เท่านั้นและหลังจากนั้นจะปิดถาวร โดยจะย้ายจัดงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 จนถึงวันที่ 30 กันยายน เท่านั้น งานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 ภายในพระที่นังอนันตสมาคมเป็นการรวบรวมผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมพระราชกรณียกิจของพระองค์ สำหรับในส่วนของพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้น มีความสวยงามและความอลังการของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากในเขตพระนคร รวมถึงยังมีการแสดงจำลองพระที่นั่งอื่นที่สวยงามในบริเวณนั้น สำหรับการจัดนิทรรศกาล งานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 ภายในพระที่นั่งนั้นทางสถาบันสิริกิติ์จัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นนำผลงานมหัศจรรย์ของโลกที่ชาวไทยควรภาคภูมิใจ โดยเป็นผลงานของศูนย์ฝึกศิลปาชีพบางไทร สวนจิตรลดา ซึ่งมีการจัดผลงานมากถึง 100 ชิ้น แต่ละชิ้นนั้นถูกสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงามและประณีต เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมซึ่งเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ นอกผลงานนิทรรศการแล้วภายในยังมีเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ที่สวยงาม รวมถึงสนามหญ้า สระน้ำ 4 ด้าน ที่จำลองคล้ายกับทิศทั้งสี่ของเขาพระสุเมรุ

© 2018 เรื่องเด่นรอบโลก All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.